Prairie Potato Farm Solar Array

1.2 MW ground mount solar array addition to the potato farm.

LOCATION
Rice, MN

SIZE
1.2 MW

OWNER
Prairie Potato, LLC